Snitt

Lag en figur av det overlappende området fra de valgte objektene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form - Avskjæring (kun LibreOffice Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne sprettoppmenyen og velg Former → Snitt


Supporter oss!