Snitt

Lag en figur av det overlappende området fra de valgte objektene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form → Krysse ( LibreOffice bare Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne sprettoppmenyen og velg Former → Snitt


Slå sammen objekter og lage former

Supporter oss!