Trekk fra

Trekk området til de valgte objektene fra området til det laveste objektet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form → Trekk fra ( LibreOffice bare Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne sprettoppmenyen og velg Figurer → Trekk fra


Enhvert mellomrom mellom objektene blir bevart.

Slå sammen objekter og lage former

Supporter oss!