Trekk fra

Trekk området til de valgte objektene fra området til det laveste objektet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form - Trekk fra (bare LibreOffice Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne sprettoppmenyen og velg Figurer → Trekk fra


Enhvert mellomrom mellom objektene blir bevart.

Supporter oss!