Flett

Legg området i det valgte objektet til området til det laveste objektet i utvalget. Denne kommandoen bør brukes i sammenheng med overlappende objekter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form - Slå sammen (kun LibreOffice Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne spretoppmenyen og velg Figurer → Slå sammen


Enhvert synlig mellomrom mellom objektene blir bevart.

Supporter oss!