Figurer

Oppretter en figur ut fra to eller flere markerte objekter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form (bare LibreOffice Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne sprettoppmenyen og velg Former


Figurer får egenskapene fra det nederste objektet i stablingsrekkefølgen.

Flett

Legg området i det valgte objektet til området til det laveste objektet i utvalget. Denne kommandoen bør brukes i sammenheng med overlappende objekter.

Trekk fra

Trekk området til de valgte objektene fra området til det laveste objektet.

Snitt

Lag en figur av det overlappende området fra de valgte objektene.

Supporter oss!