Bryt

Del opp linjer som er satt sammen med Forbind-kommandoen.

Du kan ikke legge til fyll på lukkede figurer som er blitt brutt opp med denne kommandoen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form → Bryt (LibreOffice bare Draw)

Velg en linje som er opprettet ved å forbinde to eller flere linjer, åpne sprettoppmenyen og velg Del opp.


Supporter oss!