Del opp

Del opp et sammensatt objekt i individuelle objekter. De resulterende objektene vil ha de samme linje- og fyllegenskapene som det sammensatte objektet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Endre →Del ( LibreOffice bare Draw)

Velg et kombinert objekt, åpne sprettoppmenyen og velg Del opp.


Supporter oss!