Kombinér

Sett sammen to eller flere valgte objekter til én figur. I motsetning til gruppering vil et sammensatt objekt ta egenskapene til det laveste objektet i stabelen. Du kan dele opp sammensatte objekter, men de opprinnelige objektegenskapene går tapt.

Når du kombinerer objekter, erstattes tegningselementerne av Bézierkurver og hull dukker opp hvor objektene overlapper.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Endre → Kombiner ( LibreOffice bare Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne sprettoppmenyen og velg Kombiner.


Supporter oss!