Til omriss

Gjør om det valgte objektet til en mangekant, eller en gruppe av mangekanter. Hvis omgjøringen lager en gruppe mangekanter (for eksempel når du gjør om et tekstobjekt) trykk F3 for å gå inn i gruppen før du kan velge en individuell mangekant.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form - Konverter - Til kontur (kun LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen til et valgt objekt og velg Gjør om → Til omriss


Når du gjør om en linje eller et tekstobjekt til et omriss, kan du ikke lengre redigere den som du ellers ville kunne. I stedet kan du redigere omrisset, som du ville gjøre med enhver annen mangekant - deriblant ved å bruke kommandoen Rediger → Punkter for å tilpasse dens form.

Supporter oss!