Til metafil

Gjør om det valgte objektet til Windows Metafile Format (WMF), som inneholder både punktbilde- og vektorbilde-data.

For å få mer informasjon om WMF, se Ordliste.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Endre → Gjør om → Til Metafil ( LibreOffice bare Draw)

Åpne sprettoppmenyen til et valgt objekt og velg Gjør om → Til metafil


Merknadsikon

Du kan også kopiere det valgte objektet og velge Rediger → Lim inn utvalg og velge Metafil fra listen.


Supporter oss!