Konverter til 3D-rotasjonslegeme

Lag en tredimensjonal form ved å rotere det valgte objektet rundt sin loddrette akse.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form - Konverter - Til 3D-rotasjonsobjekt (kun LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Gjør om → Til 3D-dreieobjekt


Det valgte objekt vil først bli gjort om til et omriss, deretter til et 3D-objekt.

Supporter oss!