Gjør om til 3D

Gjør om det valgte objektet til et tredimensjonalt (3D) objekt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form - Konverter - Til 3D (kun LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et markert objekt og velg Gjør om → Til 3D


Det valgte objekt vil først bli gjort om til et omriss, deretter til et 3D-objekt.

Hvis du velger to eller flere objekter og konverterer dem til 3D, er resultatet en 3D-gruppe som fungerer som et enkelt objekt. Du kan redigere de enkelte objektene i gruppen ved å velge . Velg når du er ferdig.

Merknadsikon

Konverteringen av en gruppe objekter til 3D vil ikke endre stablingsrekkefølgen for de enkelte objektene.


Tipsikon

Trykk F3 for raskt å gå inn i en gruppe og +F3 for å forlate gruppen.


Du kan også gjøre om vanlige bilder og vektorbilder, deriblant clipart, til 3D-objekter. LibreOffice behandler vanlige bilder som rektangler og vektorbilder som en gruppe mangekanter, når de gjøres om til 3D.

Selv tegneobjekter, som inneholder tekst, kan gjøres om.

Hvis du vil, kan du også legge til en 3D-effekt til det omgjorte objektet.

Supporter oss!