Til mangekant

Gjør om det valgte objektet til en mangekant (Et sluttet objekt satt sammen av rette linjer). Utseendet til det valgte objektet endres ikke. Hvis du vil kan du høyreklikke og velge Rediger Punkter for å se på endringene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form - Konverter - Til polygon (kun LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Gjør om → Til mangekant


Omgjøring av bilder til vektorgrafikk

Til polygon-dialogboks

Gjør om til mangekant

De følgende innstillingene er nødvendige for å gjøre om et bilde til en mangekant. Det omgjorte bildet er faktisk en samling av mindre mangekanter fylt med farge.

Innstillinger

Angi innstillingene for å gjøre om på bildet.

Antall farger:

Skriv inn antall farger som skal vises i det konverterte bildet. LibreOffice oppretter en mangekant for hver forekomst av en farge i bildet.

Punktreduksjon

Fjern fargede mangekanter som er mindre enn de faktiske bildepunktverdiene du har valgt.

Fyll hull

Fyll fargegapene som skyldes at punktreduksjon er valgt.

Flisstørrelse

Skriv inn størrelsen på rektangelet for bakgrunnsfyllet.

Kildebilde:

Forhåndsvisning av det opprinnelige bildet.

Vektoriseret bilde:

Forhåndsvisning av det konverterte bildet. Klikk Forhåndsvisning for å lage det vektoriserte bildet.

Framgang

Viser konverteringsfremgangen.

Forhåndsvisning

Forhåndsvis det konverterte bildet uten å legge til endringene.

Supporter oss!