Gjør om

Innstillinger for konvertering av det valgte objektet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form - Konverter (kun LibreOffice Draw).

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Gjør om


Til kurve

Gjør om det valgte objektet til en Bézier-kurve

Til mangekant

Gjør om det valgte objektet til en mangekant (Et sluttet objekt satt sammen av rette linjer). Utseendet til det valgte objektet endres ikke. Hvis du vil kan du høyreklikke og velge Rediger Punkter for å se på endringene.

Til omriss

Gjør om det valgte objektet til en mangekant, eller en gruppe av mangekanter. Hvis omgjøringen lager en gruppe mangekanter (for eksempel når du gjør om et tekstobjekt) trykk F3 for å gå inn i gruppen før du kan velge en individuell mangekant.

Gjør om til 3D

Gjør om det valgte objektet til et tredimensjonalt (3D) objekt.

Konverter til 3D-rotasjonslegeme

Lag en tredimensjonal form ved å rotere det valgte objektet rundt sin loddrette akse.

Til bilde

Gjør om det valgte objektet til et punktbilde (et rutenett av piksler som representerer et bilde).

Til metafil

Gjør om det valgte objektet til Windows Metafile Format (WMF), som inneholder både punktbilde- og vektorbilde-data.

Supporter oss!