Angi tilpasset lysbildeframvisning

Lag en tilpasset lysbildeframvisning.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Presentasjon → Tilpasset lysbildeframvisning og trykk deretter på Ny.


Egendefiner Lysbildevisning Dialog

Opprette en tilpasset lysbildeframvisning

Velg et lysbilde og trykk på >> eller << for å legge til eller fjerne lysbildet fra listen.

Legger til et eksisterende lysbilde nederst i lsitenValgte lysbilder Du må velge et lysbilde iEksisterende lysbildelistenfør du kan bruke denne knappen.

Fjerner et lysbilde fraValgte lysbildelisten. Du må velge et lysbilde iValgte lysbildelisten før du kan bruke knappen.

Navn

Vis navnet på den tilpassede lysbildeframvisningen. Navnet kan endres.

Eksisterende lysbilder

Vis alle lysbildene i den rekkefølgen de har i dokumentet.

Valgte lysbilder

List opp alle lysbildene i den tilpassede lysbildeframvisningen. Du kan endre rekkefølgen i listen ved å dra lysbildene opp eller ned.

Supporter oss!