Tilpasset lysbildevisning

Definerer en egendefinert lysbildefremvisning ved hjelp av lysbilder i gjeldende presentasjon. Du kan deretter velge lysbilder for å møte behovene til publikum. Du kan lage så mange egendefinerte lysbildefremvisninger du vil.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Lysbildefremvisning – egendefinert lysbildefremvisning.


EgendefinertLysbildevisning  Dialog

tip

Les hjelpesiden Opprette en tilpasset lysbildefremvisning for å lære mer om hvordan du setter opp dine egne tilpassede lysbildefremvisninger.


Liste over egendefinerte lysbildefremvisninger

Viser de egendefinerte lysbildefremvisningene som er tilgjengelige i dokumentet.

For å opprette en tilpasset lysbildeframvisning, trykk på Ny.

For å kjøre en tilpasset lysbildeframvisning:

  1. Velg en egendefinert lysbildefremvisning fra listen.

  2. Trykk på Start.

Ny

Lag en tilpasset lysbildeframvisning.

Rediger

Legg til, fjern eller omorganiser lysbilder og endre navnet på dentilpassede lysbildeframvisningen valgt.

Slett

Slett de valgte elementene uten å be om bekreftelse.

Kopiér

Lag en kopi av den valgte tilpassede lysbildeframvisningen. Du kan endre navnet på framvisningen ved å velge Rediger.

Start

Kjører den valgte egendefinerte lysbildefremvisningen.

Lukk

Lukk dialogvinduet og lagre alle endringene.

Supporter oss!