Innstillinger for lysbildeframvisning

Angi innstillinger for lysbildeframvisningen, også hvilket lysbilde som begynner, hvordan du går fra ett lysbilde til det neste, presentasjonstype og pekervalg.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Lysbildeframvisning → Innstillinger for lysbildeframvisning


Presentasjon Dialog

Område

Angir hvilke lysbilder som skal tas med i lysbildeframvisningen.

Alle lysbilder

Ta med alle lysbildene i lysbildeframvisningen.

Fra:

Angi nummeret på lysbildet som skal være først i lysbildeframvisningen.

Selvvalgt lysbildeframvisning

Kjør en tilpasset lysbildeframvisning i den rekkefølgen du anga i Lysbildeframvisning – Tilpasset lysbildeframvisning.

Presentasjonsmodus

Velg lysbildeframvisningstype.

Helskjerm

Et lysbilde blir vist over hele skjermen.

I et vindu

Lysbildeframvisningen kjøres i programvinduet til LibreOffice.

Løkke og gjenta etter:

Start lysbildeframvisningen på nytt etter pauseintervallet som er angitt. Et pausebilde blir vist mellom det siste lysbildet og det første lysbildet. Trykk «Escape» for å stoppe framvisningen.

Pausevarighet

Skriv inn varigheten av pausen før lysbildeframvisningen begynner på nytt. Skriver du inn null, vil framvisningen starte umiddelbart uten å vise noe pausebilde.

Vis logo

Viser LibreOffice-logoen på pausebildet. Logoen kan ikke byttes ut.

Innstillinger

Skift lysbilder manuelt

Angi at lysbilder aldri skal skiftes automatisk.

Musepeker synlig

Vis musepekeren under en lysbildeframvisning.

Musepeker som pen

Endre musepekeren til en penn som du kan bruke til å tegne på lysbildene under presentasjonen.

note

Alt du skriver med en pen blir ikke lagret når du går ut av lysbildeframvisningen. Egenskapene til pennen kan bli endret ved å velgePennbreddeeller Endre Pennfarge komandoen i sprettoppmenyen.


Tillat animasjoner

Kjør animasjoner under lysbildeframvisningen. Hvis dette alternativet ikke er valgt vil bare det første bildet i animasjonen vises.

Skift lysbilde ved å trykke på bakgrunn

Gå videre til neste lysbilde når du trykker på bakgrunnen av et lysbilde.

Presentasjon alltid i forgrunn

LibreOffice-vinduet blir holdt øverst under presentasjonen. Ingen andre programmer vil vise sitt vindu over presentasjonen din.

Flere skjermer

Som standard blir den primære skjermen brukt til lysbildevisningsmodus. Hvis det gjeldende skrivebordet blir vist på mer enn en enkelt skjerm, kan du velge hvilken skjerm som skal brukes til lysbildeframvisningsmodus i fullskjerm. Hvis det gjeldende skrivebordet bare går over en enkelt skjerm, eller hvis flerskjermsmuligheten ikke er støttet på det gjeldende systemet, kan du ikke velge en annen skjerm.

Presentasjonsvisning

Velg en skjerm som skal skal brukes for lysbildeframvisningsmodus i fullskjerm.

Hvis systemet tillater å spenne et vindu over alle tilgjengelig skjermer, kan du også velge «Alle skjerme». I dette tilfelle spenner presentasjonen over alle tilgjengelige skjermer.

note

Denne innstillingen blir lagret i brukeroppsettet og ikke i dokumentet.


Supporter oss!