Innstillinger for lysbildeframvisning

Definerer innstillinger for lysbildefremvisningen, inkludert hvordan den skal vises, hvilket lysbilde du skal starte fra, måten du flytter lysbildene på og om du vil bruk presentasjonskonsollen eller fjernstyre den.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Lysbildefremvisning - Lysbildefremvisnings-innstillinger.


Presentasjon Dialog

Område

Angir hvilke lysbilder som skal tas med i lysbildeframvisningen.

Alle lysbilder

Ta med alle lysbildene i lysbildeframvisningen.

Fra:

Angi nummeret på lysbildet som skal være først i lysbildeframvisningen.

Selvvalgt lysbildeframvisning

Kjør en tilpasset lysbildeframvisning i den rekkefølgen du anga i Lysbildeframvisning – Tilpasset lysbildeframvisning.

Presentasjonsmodus

Velg lysbildeframvisningstype.

Helskjerm

Et lysbilde blir vist over hele skjermen.

I et vindu

Lysbildeframvisningen kjøres i programvinduet til LibreOffice.

Løkke og gjenta etter:

Start lysbildeframvisningen på nytt etter pauseintervallet som er angitt. Et pausebilde blir vist mellom det siste lysbildet og det første lysbildet. Trykk «Escape» for å stoppe framvisningen.

Pausevarighet

Skriv inn varigheten av pausen før lysbildeframvisningen begynner på nytt. Skriver du inn null, vil framvisningen starte umiddelbart uten å vise noe pausebilde.

Vis logo

Viser LibreOffice-logoen på pausebildet. Logoen kan ikke byttes ut.

Presentasjonsalternativer

Deaktiver automatisk endring av lysbilde

Angi at lysbilder aldri skal skiftes automatisk.

Skift lysbilde ved å trykke på bakgrunn

Gå videre til neste lysbilde når du trykker på bakgrunnen av et lysbilde.

Musepeker synlig

Vis musepekeren under en lysbildeframvisning.

Musepeker som pen

Endre musepekeren til en penn som du kan bruke til å tegne på lysbildene under presentasjonen.

note

Alt du skriver med en pen blir ikke lagret når du går ut av lysbildeframvisningen. Egenskapene til pennen kan bli endret ved å velgePennbreddeeller Endre Pennfarge komandoen i sprettoppmenyen.


Aktiver animerte bilder

Kjør animasjoner under lysbildeframvisningen. Hvis dette alternativet ikke er valgt vil bare det første bildet i animasjonen vises.

Hold presentasjonen alltid på topp

LibreOffice-vinduet blir holdt øverst under presentasjonen. Ingen andre programmer vil vise sitt vindu over presentasjonen din.

Vis

Som standard blir den primære skjermen brukt til lysbildevisningsmodus. Hvis det gjeldende skrivebordet blir vist på mer enn en enkelt skjerm, kan du velge hvilken skjerm som skal brukes til lysbildeframvisningsmodus i fullskjerm. Hvis det gjeldende skrivebordet bare går over en enkelt skjerm, eller hvis flerskjermsmuligheten ikke er støttet på det gjeldende systemet, kan du ikke velge en annen skjerm.

note

Disse innstillingene lagres i brukerkonfigurasjonen og ikke inne i dokumentet.


Presentasjonsvisning

Velg en skjerm som skal skal brukes for lysbildeframvisningsmodus i fullskjerm.

Hvis systemet tillater å spenne et vindu over alle tilgjengelig skjermer, kan du også velge «Alle skjerme». I dette tilfelle spenner presentasjonen over alle tilgjengelige skjermer.

Presentasjonskonsoll

Presentatorkonsollen gir ekstra kontroller og verktøy som er nyttige for presentatøren. Du kan velge å bruke den i vindu- eller fullskjermmodus, eller deaktivere den helt.

Vis navigasjonslinjen

Navigasjonslinjen lar foredragsholderen styre presentasjonen med knapper nederst til venstre på skjermen, enten med musepekeren eller direkte på skjermen hvis det brukes berøringsskjerm.

Fjernkontrol

Aktiver fjernkontrol

Angir at du vil aktivere Bluetooth-fjernkontroll mens Impress kjører. Fjern markeringen av Aktiver fjernkontroll for å deaktivere fjernkontroll.

En lenke leder deg til tilgjengelige alternativer for å installere applikasjonen på enheten din.

Supporter oss!