Animasjonspanelet

Gi effekter til de valgte objektene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Presentasjon → Selvvalgt animasjon

På verktøylinjen Tegning, trykk på

Ikon

Selvvalgt animasjon


Animasjonsliste

Animasjonslisten viser alle animasjonene til dette lysbildet.

Hvert liste innlegg består av de følgende to rader:

Legg til

Legger til en annen animasjonseffekt i det valgte objektet på lysbildet.

Fjern

Fjern den valgte animasjonseffekten fra animasjonslisten.

Skift rekkefølge

Trykk på en av knappene for å flytte den valgte animasjonseffekten opp eller ned i listen.

Kategori

Velg enn animasjonskategori. Disse kategoriene er tilgjengelige:

Effekt

Velg en animasjonseffekt.

Start

Viser når den valgte animasjonseffekten skal begynne. Du har disse valgene:

Egenskaper: Retning, mengde, farge, fyllfarge, størrelse, linjefarge, skrifttype, størrelse på skrifttype og skriftart.

Angi tilleggsegenskapene til animasjonen. Trykk på -knappen for å åpne dialogvinduet effektvalg hvor du kan velge og legge til egenskaper.

Varighet

Angi hastigheten eller lengden til den valgte animasjonseffekten.

Forsinkelse

Animasjonen starter først etter denne forsinkelsen.

Automatisk forhåndsvisning

Kryss av for å forhåndsvise nye eller redigerte effekter i lysbildet mens du tildeler dem.

Spill av

Spiller av den viste animasjonseffekten i forhåndsvisningsfeltet.

Supporter oss!