Animasjon

Lag en selvvalgt animasjon for lysbildet. Du kan bare bruke allerede eksisterende objekter til å opprette en animasjon.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn - animert bilde.


tip

Du kan kopiere og sette inn animasjoner i LibreOffice Writer.


Animasjon

Viser en forhåndsvisning av objektene i animasjonen. Du kan også trykke på knappen Spill av for å se animasjonen.

Går til det første bildet i animasjonssekvensen.

Ikon

Første bilde

Spiller animasjonen baklengs.

Ikon

Baklengs

Stopp avspillingen av animasjonen.

Ikon

Stopp

Spiller av animasjonen.

Ikon

Spill av

Går til det siste bildet i animasjonssekvensen.

Ikon

Siste bilde

Bildenummer

Angir plasseringen av bildet i animasjonssekvensen. Skriv inn et nummer eller bruk piltastene for å se et annet bilde.

Varighet

Angi antall sekunder bildet skal vises. Dette valget er kun mulig hvis du velger Bildeobjekt i Animasjonsgruppe-feltet.

Løkketall

Angir hvor mange ganger animasjonen skal avspilles. Velg Maks hvis du vil at animasjonen skal avspilles kontinuerlig.

Bilde

Legger til eller fjerner objekter fra din animasjon.

Bruk objekt

Legger til valgte objekter som ett bilde.

Ikon

Bruk objekt

Bruk objektene hver for seg

Legg til et bilde for hvert valgt objekt.Hvis du velger et gruppert objekt, vil du få ett bilde for hvert objekt i gruppen.

Du kan også velge en animasjon, slik som en animert GIF, og trykke på dette ikonet for å åpne den for redigering. Når du er ferdig med å redigere animasjonen, trykk på Opprett for å sette inn en ny animasjon i ditt lysbilde.

Ikon

Bruk objektene hver for seg

Slett gjeldende bilde

Sletter gjeldende bilde fra animasjonen.

Ikon

Slett gjeldende bilde

Slett alle bilder

Sletter alle bildene i animasjonen.

Ikon

Slett alle bilder

Antall

Totalt antall bilder i animasjonen.

Animasjonsgruppe

Angir objektegenskapene for din animasjon.

Gruppeobjekt

Setter sammen flere bilder til ett objekt slik at de kan bli flyttet som en gruppe. Du kan fortsatt redigere individuelle objekter ved å dobbeltklikke på gruppen i lysbildet.

Bildeobjekt

Slår sammen bilder til ett bilde.

Justering

Justerer bildet i animasjonen.

Opprett

Setter inn animasjonen i det valgte lysbildet.

Supporter oss!