Lysbildeovergang

Angi hvilken spesialeffekt som skal spilles av når du viser et lysbilde under en lysbildeframvisning.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis - lysbildeovergang.


Tipsikon

For å bruke den samme overgangseffekten til mer enn et lysbilde, skift til Lysbildesortering, velg lysbildene, og velg så Presentasjon → Lysbildeovergang.


Lysbildeovergang

Velg lysbildetovergangen som skal brukes på de markerte lysbildene.

Variant

Velg en variant for overgangen. Denne listen er bare tilgjengelig for enkelte overganger.

Varighet

Angir hvor lang tid overgangen blir.

Lyd

Lister opp lyder som kan spilles av under lysbildeovergangene.

Spill i løkke til neste lyd

Kryss av for å spille lyden om og om igjen inntil en ny lyd avspilles.

Gå til neste lysbilde

Angi hvordan det neste lysbildet skal hentes.

Ved museklikk

Kryss av for å bytte til neste lysbilde når du klikker.

Automatisk etter

Kryss av for å bytte til neste lysbilde etter et visst antall sekunder. Skriv inn antall sekunder i tallfeltet ved siden av rulleknappen eller trykk på rulleknappen.

Bruk overgangen på alle lysbildene

Bruk den valgte lysbildeovergangen på alle lysbilder i denne presentasjonen.

Spill av

Forhåndsvis den valgte lysbildeovergangen.

Automatisk forhåndsvisning

Kryss av for automatisk å se lysbildeovergangene i dokumentet.

Supporter oss!