Orddeling

Slå orddelingen for tekstobjekter på eller av. Du kan skru orddeling på eller av for hvert avsnitt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Språk - Orddeling.


Supporter oss!