Orddeling

Slå orddelingen for tekstobjekter på eller av. Du kan skru orddeling på eller av for hvert avsnitt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Funksjoner → Språk → Orddeling


Supporter oss!