Snu

Snu rekkefølgen til stabelen av valgte objekter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Endre → Still opp → Revers ( LibreOffice bare Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Still opp → Snu

Velg Still opp fra verktøylinjen «Tegning» og trykk på:

Ikon

Snu


Du kan bare velge denne funksjonen hvis minst to tegneelementer er valgt samtidig.

Supporter oss!