Snu

Snu rekkefølgen til stabelen av valgte objekter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form - Arranger - Omvendt (kun LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Still opp → Snu

Tegning-linjen åpner du Arranger-verktøylinjen og klikker:

Ikon Omvendt

Snu


Du kan bare velge denne funksjonen hvis minst to tegneelementer er valgt samtidig.

Supporter oss!