Bak Objekt

Endre stabel-rekkefølgen ved å flytte det valgte objektet bak et annet objekt. Beliggenheten av de valgte objektene endres ikke.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Endre → Still opp → Bak objekt ( LibreOffice bare Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Still opp → Bak objekt

Velg Still opp fra verktøylinjen «Tegning» og trykk på:

Ikon

Bak objekt


Marker objektene som du vil flytte bak et annet objekt. Høyreklikk og velg Ordne → Bak objekt, og trykk så på et objekt i ditt lysbilde.

Merknadsikon

Ordning av objekter påvirker stablingsrekkefølgen på alle objekter i dit dokument.


Supporter oss!