Foran objekt

Endre den stablede rekkefølgen av objekter ved å flytte det valgte objektet foran et objekt du angir. Plasseringen på skjermen av det valgte objektet endres ikke.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form - Still opp - Foran objektet (kun LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen til et valgt objekt og velg Still opp → Foran objekt

Velg Still opp fra verktøylinjen «Tegning» og trykk på:

Ikon foran objektet

Foran objekt


Marker objektene som du vil flytte til forgrunnen. Høyreklikk og velg Ordne → Foran objekt, og trykk så på et objekt i ditt lysbilde.

Supporter oss!