Ordne

Endrer stablingsrekkefølgen for et valgt objekt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Still opp (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Velg Form → Still opp (LibreOffice Draw)

Ikon Arranger

Still opp


Merking av underliggende objekter

Flytt fremst

Flytt det valgte objektet fremst så det ligger foran alle andre objekter.

Flytt framover

Flytt objektet ett nivå opp, nærmere toppen av stabelen.

Flytt bakover

Flytt objektet ett nivå ned, nærmere bunnen av stabelen.

Flytt bakerst

Flytt det valgte objektet bakerst, slik at det ligger bak alle andre objekter.

Foran objekt

Endre den stablede rekkefølgen av objekter ved å flytte det valgte objektet foran et objekt du angir. Plasseringen på skjermen av det valgte objektet endres ikke.

Bak Objekt

Endre stabel-rekkefølgen ved å flytte det valgte objektet bak et annet objekt. Beliggenheten av de valgte objektene endres ikke.

Snu

Snu rekkefølgen til stabelen av valgte objekter.

Supporter oss!