Forbindelser

Angi egenskapene til en kobling.

Type

Lister opp koblingstypene som er tilgjengelige. Det er fire koblingstyper: standard, linje, rett og bøyd.

Linjeforskyvning

Angir forskyvningen til en forbindelseslinje. Forhåndsvisningsvinduet viser resultatet.

Linje 1

Angi skjevhetsverdien for «Linje 1».

Linje 2

Angi skjevhetsverdien for «Linje 2».

Linje 3

Angi skjevhetsverdien for «Linje 3».

Linjeavstand

Angir linjeavstanden til forbindelsene.

Start vannrett

Angi hvor mye vannrett avstand du vil ha i begynnelsen av hver kobling.

Start loddrett

Angi hvor mye loddrett avstand det skal være på begynnelsen av koblingen.

Slutt vannrett

Angi hvor mye vannrett avstand du vil ha i slutten av hver kobling.

Slutt loddrett

Angi hvor mye loddrett avstand det skal være på slutten av koblingen.

Nullstill linjeforskyvning

Tilbakestiller linjeskjevningsverdiene til standard. (Denne kommandoen er kun tilgjengelig via kontekstmeny).

Supporter oss!