Forbindelser

Angi egenskapene til en kobling.

Type

Lister opp koblingstypene som er tilgjengelige. Det er fire koblingstyper: standard, linje, rett og bøyd.

Linjeforskyvning

Angir forskyvningen til en forbindelseslinje. Forhåndsvisningsvinduet viser resultatet.

Linje 1

Angi skjevhetsverdien for «Linje 1».

Linje 2

Angi skjevhetsverdien for «Linje 2».

Linje 3

Angi skjevhetsverdien for «Linje 3».

Linjeavstand

Angir linjeavstanden til forbindelsene.

Start vannrett

Angi hvor mye vannrett avstand du vil ha i begynnelsen av hver kobling.

Start loddrett

Angi hvor mye loddrett avstand det skal være på begynnelsen av koblinga.

Slutt vannrett

Angi hvor mye vannrett avstand du vil ha i slutten av hver kobling.

Slutt loddrett

Angi hvor mye loddrett avstand det skal være på slutten av koblinga.

Nullstill linjeforskyvning

Tilbakestill skjevhetsverdiene til standardverdiene.(Denne kommandoen finn du bare i oppsprettsmenyen.)

Supporter oss!