Målelinjer

Endre lengden, måleenheten og hjelpeegenskapene til den valgte målelinjen.

note

Hvis du vil endre linje- eller pekerstilen på en målelinje, velg Formater → Linje.


For å bruke denne funksjonen …

På sprettoppmenyen for en målelinje kan du velge Dimensjoner

Trykk på ikonet Linjer og pilerpå verktøylinjen, klikk påMålelinjeikonet

Ikon Dimensjonslinje

Målelinje


En dimensjonslinje settes alltid inn på lag kalt Dimensjon Linjer . Hvis du setter det laget til å være usynlig, vil du ikke se noen dimensjonslinje på tegningen.

Linje

Angir avstandsegenskaper for målelinjen og hjelpelinjene i forhold til hverandre og for grunnlinjen.

Linjeavstand

Angi avstanden mellom målelinjen og grunnlinjen (linjeavstand = 0).

Hjelpelinjeoverheng

Angi lengden på de venstre og høyre hjelpelinjene som begynner på grunnlinjen (linjeavstand = 0). Positive verdier forlenger hjelpelinjene over grunnlinjen, mens negative verdier forlenger hjelpelinjene under grunnlinjen.

Hjelpelinjeavstand

Angi lengden på de venstre og høyre hjelpelinjene som begynner på dimensjonslinjen. Positive verdier forlenger hjelpelinjene over dimensjonslinjen, mens negative verdier forlenger hjelpelinjene under dimensjonslinjen.

Venstre hjelpelinje

Angi lengden på den venstre hjelpelinjen som begynner på dimensjonslinjen. Positive verdier forlenger hjelpelinjen over dimensjonslinjen, mens negative verdier forlenger hjelpelinjen under dimensjonslinjen.

Høyre hjelpelinje

Angi lengden på den høyre hjelpelinjen som begynner på dimensjonslinjen. Positive verdier forlenger hjelpelinjen over dimensjonslinjen, og negative verdier forlenger hjelpelinjen under dimensjonslinjen.

Målelinje under objektet

Tilbakestiller egenskapene i «Linje»-området.

Antall desimaler

Angi hvor mange desimaler som skal brukes i visningen av linjeegenskapene.

Forklaring

Angir egenskapene for måleteksten.

Tekstplassering

Avgjør plasseringen av dimensjonsteksten i forhold til dimensjonslinjen og hjelpelinjene.

warning

Avkrysningsboksene Autoloddrett og Autovannrett må være tomme, før du kan tildele Tekstplassering.


Autoloddrett

Angi den optimale loddrette plasseringen av dimensjonsteksten.

Autovannrett

Angi den optimale vannrette plasseringen av dimensjonsteksten.

Vis måleenheter

Vis eller skjul dimensjonsmåleenhetene. Du kan også velge en måleenhet du ønsker å vise fra listen.

Parallelt med linje

Vis teksten parallelt med, eller 90 grader på dimensjonslinjen.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!