For å bruke denne funksjonen …


Lysbildedesign Dialog

Lysbildeutforming

Viser de lysbildeutformingene som du kan bruke til ditt lysbilde. Velg et oppsett og trykk OK for å bruke oppsettet for det gjeldende lysbildet.

Bytt bakgrunnsside

Bruker bakgrunnen i den valgte lysbildeutformingen på alle lysbildne i dokumentet.

Slett ubrukte bakgrunner

Sletter ubrukte bakgrunnslysbilder og presentasjonsutforminger fra dokumentet.

Åpne

Supporter oss!