Stiler

Åpner stilebehandleren i sidepanelet og viser en liste over alle tilgjengelige bilde- og presentasjonsstiler som du kan benytte eller redigere.

«Stilbehandler»-vinduet i LibreOffice Impress oppfÞrer seg annerledes enn i andre LibreOffice-programmer. For eksempel kan du opprette, redigere og bruke Bildestiler, men du kan bare redigere Presentasjonsstiler.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Vis - Stiler .


NÄr du redigerer en stil, blir endringene automatisk brukt pÄ alle elementer, som er formatert med denne stilen i dokumentet. Hvis du vil vÊre sikker pÄ at stilene til et bestemt lysbilde ikke blir oppdatert kan du opprette en ny hovedside for lysbildet.

Presentasjonsstiler

Stiler brukt i LibreOffice Impress «Autooppsett». Du kan bare endre presentasjonsstiler.

Ikon Presentasjon Stiler

Presentasjonsstiler

Grafiikkstiler

Stiler for formatering av grafiske elementer, ogsÄ tekstobjekter.

Ikon Grafikkstiler

Grafikkstiler

Fyllformatmodus

Legg til den valgte stilen pÄ objekt i lysbildet. Trykk pÄ malingsspann-knappen og deretter pÄ et objekt i lysbildet for Ä legge til stilen. Trykk pÄ malingsspann-knappen igjen for Ä gÄ ut av denne modusen.

Ikon Fyll formatmodus

Fyllformatmodus

Ny stil fra utvalget

Opprett en ny stil ved Ă„ bruke formateringsegenskapene til det valgte objektet.

Ikon Ny Stil fra utvalg

Ny stil fra utvalget

Oppdater stil

Oppdater stilen valgt i «Stilbehandler»-vinduet med den nÄvÊrende formateringen til det valgte objektet.

Ikon Oppdater stil

Oppdater stil

Stilliste / Stilgrupper / Sprettoppmenyen: Ny / Rediger / Slett

Lag, rediger, legg til og behandle stiler.

Supporter oss!