Formater celler

Spesifiserer egenskapene av den valgte tabellen, for eksempel, fonter, font effekter, kanter og bakgrunn

For å bruke denne funksjonen …

På Tabellinjen, klikk på Tabellegenskaper.


Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Skrifteffekter

Spesifiser skrifteffektene du vil bruke.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Område (bakgrunn, fremheving)

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

Supporter oss!