Formater celler

Spesifiserer egenskapene av den valgte tabellen, for eksempel, fonter, font effekter, kanter og bakgrunn

For å bruke denne funksjonen …

På Tabellinja, klikk på Tabellegenskaper.


Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Skrifteffekter

Specify the font effects that you want to use.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Supporter oss!