Forfatter

Sett inn fornavnet og etternavnet fra LibreOffice-brukerdataene i dette lysbildet.

For å endre navnet, velg . LibreOffice - Brukerdata.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Felt → Forfatter


Supporter oss!