Sidetall

Set inn sidetall på den aktuelle siden eller det aktuelle lysbildet. Hvis du vil legge til et sidetall på alle sider, velger du «Vis → Hovedlysbilde og sett inn feltet for nummer. Du kan endre tallformatet ved å velge fanen → Innstillinger → Side og velge et format i listen i området Utformingsinnstillinger.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Felt → Filnavn


Supporter oss!