Klokkeslett (variabel)

Sett inn gjeldende klokkeslett i lysbildet som et variabelt felt. Klokkeslettet blir automatisk oppdatert når du oppdaterer filen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Felt → Tid (variabel)


For å redigere et felt satt inn i et lysbilde, dobbeltklikk i feltet, plasser skrivemerket foran det første tegnet i feltet og velg Rediger → Felter.

Supporter oss!