Klokkeslett (fast)

Sett inn gjeldende klokkeslett i lysbildet som et fast felt. Klokkeslettet vil ikke bli automatisk oppdatert.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Felt → Tid (fast)


For å redigere et felt satt inn i et lysbilde, dobbeltklikk i feltet, plasser skrivemerket foran det første tegnet i feltet og velg Rediger → Felter.

Supporter oss!