Dato (fast)

Sett inn gjeldende dato i lysbildet som et fast felt. Datoen vil ikke bli oppdatert automatisk.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Felt → Dato (fast)


For å redigere et felt satt inn i et lysbilde, dobbeltklikk i feltet, plasser skrivemerket foran det første tegnet i feltet og velg Rediger → Felter.

Supporter oss!