Felter

Viser generelle felter, som du kan sette inn i ditt lysbilde.

Hvis du vil redigere et felt i ditt lysbilde, velg det og velg Rediger → Felter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Felt


Dato (fast)

Sett inn gjeldende dato i lysbildet som et fast felt. Datoen vil ikke bli oppdatert automatisk.

Dato (variabel)

Sett inn gjeldende dato i lysbildet som et variabelt felt. Datoen blir automatisk oppdatert når du oppdaterer filen.

Klokkeslett (fast)

Sett inn gjeldende klokkeslett i lysbildet som et fast felt. Klokkeslettet vil ikke bli automatisk oppdatert.

Klokkeslett (variabel)

Sett inn gjeldende klokkeslett i lysbildet som et variabelt felt. Klokkeslettet blir automatisk oppdatert når du oppdaterer filen.

Forfatter

Sett inn fornavnet og etternavnet fra LibreOffice-brukerdataene i dette lysbildet.

Sidetall

Set inn sidetall på den aktuelle siden eller det aktuelle lysbildet. Hvis du vil legge til et sidetall på alle sider, velger du «Vis → Hovedlysbilde og sett inn feltet for nummer. Du kan endre tallformatet ved å velge fanen → Innstillinger → Side og velge et format i listen i området Utformingsinnstillinger.

Filnavn

Sett inn navnet på den gjeldende filen. Navnet vil først komme fram etter at filen er lagret.

Supporter oss!