Oversiktsside

Oppretter et nytt lysbilde som inneholder en usortert liste fra titlene på lysbildene, som følger det valgte lysbildet. Sammendragsbildet er satt inn bak det siste lysbildet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Oversiktsside


Supporter oss!