Oversiktsside

Lag et nytt lysbilde som inneholder en punktliste med titlene på lysbildene som kommer etter det valgte lysbildet. Oversiktssiden blir satt inn etter det siste lysbildet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Oversiktsside


Supporter oss!