Utvid lysbilde

Lag et nytt lysbilde fra hvert toppnivå-omrisspunkt (tekst på et nivå under tittelteksten i omriss-hierarkiet) i det valgte lysbildet. Omrissteksten blir da tittelen på det nye lysbildet. Omrisspunkter under toppnivået på originallysbildet blir flyttet opp et nivå på det nye lysbildet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Utvid lysbilde


Du kan bare bruke kommandoen Utvid lysbilde, hvis ditt lysbildeoppsett inneholder et tittelobjekt og et disposisjonsobjekt.

Hvis du vil bevare originallysbildet, velg Rediger → Angre.

Supporter oss!