Kopier lysbilde

Sett inn en kopi av lysbildet etter det gjeldende lysbildet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Lag kopi av lysbilde


Supporter oss!