Sett inn tekst

Setter inn tekst fra en ASCII-, RTF- eller HTML-fil i det valgte lysbildet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg

På verktøylinjen Sett inn trykk

Ikon Sett inn lysbilde fra fil


Den innsatte teksten bruker standard tekstformatering for det aktive lysbildet. Hvis du vil, kan du dra en tekstboks i lysbildet og deretter sette inn teksten. Boksen strekker seg automatisk nedover for lengre tekstpassasjer.

Vis liste

Marker den teksten som du vil sette inn fra listen.

Lenke

Setter inn teksten som en lenke. Lenker oppdateres automatisk når kildefilen endres.

Supporter oss!