Tabell

Setter inn en ny tabell inn i det gjeldende lysbildet eller siden.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Sett inn - Tabell

På verktøylinjen Sett inn trykk

Ikon Sett inn Tabell

Tabell


Supporter oss!