Kolonner

Setter inn en ny kolonne til venstre av den aktive cellen. Nummeret på antall kolonner satt inn samsvarer med antall kolonner valgt. De eksisterende kolonnene blir flyttet til høyre.

For å bruke denne funksjonen …

I oppsprettmenyen til en celle, velg Sett inn → Kolonner


Supporter oss!