Rediger FesteLinje / Point

Angi plasseringen til det valgte festepunktet eller festelinjen i forhold til hjørnet øverst til venstre på siden.

For å bruke denne funksjonen …

Velg et festepunkt eller -linje, åpne sprettoppmenyen og velg Rediger festepunkt/festelinje


Festeobjekt Dialog

Slett festelinje/festepunkt

Slett det valgte festepunktet eller den valgte festelinjen.

Supporter oss!