Rader

Setter inn en ny rad ovenfor den aktive cellen. Antallet rader som er satt inn samsvarer med antall rader som er valgt. De eksisterende radene blir flyttet nedover.

For å bruke denne funksjonen …

I oppsprettmenyen til en celle, velg Sett inn → Rader


Supporter oss!