Festepunkt/linje

Sett inn et festepunkt eller en festelinje som du kan bruke for raskt å justere objektene i et lysbilde. Festepunkter og festelinjer vises ikke når et lysbilde blir skrevet ut eller brukt i en framvisning.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Insert - Sett inn festepunkt/linje (kun LibreOffice Draw).

Åpne en sprettoppmenyen og velg Sett inn festepunkt/-linje


tip

Du kan dra en festelinje fra linjalene og slippe dem på siden. For å slette en festelinje, dra den tilbake til linjalen.


Tegn eller flytt et objekt i nærheten av et festepunkt eller en festelinje for å fange det inn på plass.

For å velge festeområdet, velgi instillingsdialogen.

Festeobjekt Dialog

Plassering

Stiller inn plasseringen av et markert festepunkt eller en markert festelinje i forhold til det øverste venstre hjørne av siden.

note

Du kan også dra et festepunkt eller en festelinje til en ny plassering.


X-akse

Skriv inn hvor stort mellomrom du ønsker mellom festepunktet eller festelinjen og den venstre kanten av siden.

Y-akse

Skriv inn hvor stort mellomrom du ønsker mellom festepunktet eller festelinjen og den øvre kanten av siden.

Type

Angir typen av fangobjekt, som du vil sette inn.

Punkt

Sett inn et festepunkt (stiplet kryss).

Loddrett

Sett inn en loddrett festelinje.

Vannrett

Sett inn en vannrett festelinje.

Supporter oss!