Topptekst og bunntekst

Legg til eller endre tekst i plassholderne på toppen og bunnen av lysbilder og tittellysbilder.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis → Topptekst og bunntekst

Velg Sett inn → Sidetall

Velg Sett inn → Dato og klokkeslett


DialogvinduetTopptekst og bunntekst inneholder følgende faner:

Topptekst eller Bunntekstpå alle Lysbilder

Endre og legge til et hoved

Topptekst Bunntekst Dialog

Inkluder på lysbilde

Angir elementene som skal inkluderes i dine lysbilder.

Topptekst

Legg til teksten du skriver inn i topptekst-boksen i toppen av lysbildet.

Toppteksttekst

Legg til teksten du skriver inn i toppen av lysbildet.

Dato og klokkeslett

Legg tid og dato til lysbildet.

Fast

Viser tiden og datoen du skriver inn i tekstfeltet.

Variabel

Viser tiden og datoen da lysbildet ble opprettet. Velg et datoformat fra listen.

Språk

Angi språket for tid- og datoformatet.

Bunntekst

Legg til teksten du skriver inn i Bunntekst-boksen i bunnen av lysbildet.

Bunnteksttekst

Legg til teksten du skriver inn på bunnen av lysbildet.

Lysbildenummer / Sidetall

Legg til lysbilde- eller sidenummeret.

Ikke vis på første side

Viser ikke informasjonen du valgte i det første i din presentasjons første lysbilde.

Bruk på alle

Bruker innstillingene på alle lysbildene i presentasjonen din (også tittellysbildene).

Bruk

Bruker de gjeldende innstillingene på de valgte lysbildene.

Supporter oss!