Hovedutforming

Bytt til hovedutformingsvisning. Der kan du legge til elementer du vil skal vises på alle lysbildene i lysbildeframvisningen som bruker samme hovedutforming.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis → Bakgrunn → Hovedutforming for lysbilder


Supporter oss!