Notatside

Bytt til merknadssidevisning. Der kan du legge merknader til lysbildene dine. Merknadene vil ikke bli vist for publikum når du holder presentasjonen din.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis → Notat


Supporter oss!