Disposisjon

Bytt til disposisjonsvisning hvor du kan omorganisere lysbildene og endre titler og overskrifter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis → Disposisjon


Verktøylinjen Tekst Formatering inneholder de følgende ikoner for lysbildetitler::Et nivå opp, Et nivå ned, Fkytt oppover og Flytt nedover. Hvis du vil reoganisere lysbildene med tastaturet, sjekk at markøren er plassert i begynnelsen av en tittel og trykk så på Tab for å flytte tittelen ned et nivå i hierkariet. For å flytte oppover trykk Shit+Tab.

Det øverste disposisjonsnivået svarer til lysbildetitler, og det nederste nivået svarer til overskriftene på et lysbilde.

Supporter oss!