Linjaler

Vis eller skjul linjaler på toppen og venstre side av arbeidsområdet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis – linjaler.


Du kan bruke linjaler for å plassere objekter i arbeidsområdet, for å angi avsnittsinnrykninger eller for å dra hjelpelinjer inn på siden.

Supporter oss!