Redigere felt.

Endrer egenskapene på et innsatt felt. For å endre et innsatt felt, dobbelklikk det.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Felt.


Felttype

Setter felttypen

Fast

Vis innholdet som var i feltet da det ble satt inn.

Variabel

Vis den gjeldende verdien i feltet.

Språk

Velg språk for feltet.

Format

Velg et visningsformat for feltet.

Supporter oss!